Kahırgiller / Kara'lar (Karabektaşoğulları)

Kelkitlioğulları / Gündoğan'lar

Gogugiller / Günel'ler

Kürtgiller / Mercan'lar

Pirdaloğulları / Aydın'lar

Azizgiller / Öztürk'ler (Ezizgiller)