Baloğulları / Bal'lar

İbişgiller, Güngör'ler

Kelkitlioğulları / Gündoğan'lar